การประชุมการจัดทำแผน/โครงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก IUU

  การประชุมการจัดทำแผน/โครงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก IUU  

# ข่าวกิจกรรม

 159 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-02-11 08:19 น.


  11 ก.พ. 2562 
       

การประชุมการจัดทำแผน/โครงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก IUU ในเมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมงเป็นประธานการประชุมการประชุม