นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา  

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 152 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-02-08 16:02 น.


  08 ก.พ. 2562 
       

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝา เพื่อพิจารณาถึงแหล่งหอยสองฝาที่จับจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยง รวมถึงการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งหอยสองฝาเพื่อการบริโภคในประเทศ และแหล่งหอยสองฝาเพื่อการส่งออก