นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างประเทศกับผู้แทนจาก INFOFISH สมาคมกุ้งไทย และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างประเทศกับผู้แทนจาก INFOFISH สมาคมกุ้งไทย และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 156 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-02-07 16:10 น.


  07 ก.พ. 2562 
       

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างประเทศกับผู้แทนจาก INFOFISH สมาคมกุ้งไทย และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ในเรื่องการเตรียมการสนับสนุนการจัดประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 เร็วๆนี้