เร่งดำเนินการออกสำรวจ ประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ได้แจ้งความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบ ซึ่งเรือส่วนใหญ่เป็นเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2558 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ถูกต้องและเป็นธรรม

   เร่งดำเนินการออกสำรวจ ประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ได้แจ้งความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบ ซึ่งเรือส่วนใหญ่เป็นเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2558 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ถูกต้องและเป็นธรรม  

# ข่าวภูมิภาค

 148 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-01-11 09:24 น.


  11 ม.ค. 2562 
       

วันที่ 8-10 มกราคม 2561 นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง นาวาตรี อภิชัย คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง นายสุรินทร์ โลสงค์ นายกสมาคมประมงระนองและสถานีประมงทะเลระนอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการออกสำรวจ ประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ได้แจ้งความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบ ซึ่งเรือส่วนใหญ่เป็นเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2558 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ถูกต้องและเป็นธรรม ตามสภาพความเป็นจริงของเรือประมง เพื่อที่จะได้สรุปนำข้อมูลไปเสนอให้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการออกสำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2562