นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการการลดและตัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ของกรมประมง

  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการการลดและตัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ของกรมประมง  

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 176 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-01-10 13:38 น.


  10 ม.ค. 2562 
       

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการการลดและตัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ของกรมประมง และได้รับเกียรติจาก นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรมประมงเข้าร่วมรับฟังในการบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง