นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางที่ทาง SEAFDEC คิดค้น

  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางที่ทาง SEAFDEC คิดค้น 

# ข่าวกิจกรรม

 155 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2019-01-10 13:07 น.


  10 ม.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม SEAFDEC นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางที่ทาง SEAFDEC คิดค้น นำเรืออวนล้อมจับมาพัฒนาเครื่องมือประมง ที่สามารถช่วยลดการใช้แรงงานประมงได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง 
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารกรมประมงว่า หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จนประเทศไทยสามารถปลดล็อคใบเหลืองได้นั้น ต่อจากนี้จะขับเคลื่อนภาคการประมงของไทยอย่างไร ให้ปราศจาก IUU อย่างยั่งยืน