รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

  รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 370 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2019-01-08 14:53 น.


  08 ม.ค. 2562