กรมประมงร่วมสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ #งดรับของขวัญทุกชนิดทุกเทศกาล #อวยพรก็เพียงพอ #nogiftpolicy