ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

   ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ  

# ข่าวกิจกรรม

 134 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-12-07 20:55 น.


  07 ธ.ค. 2561 
       

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขนส่งสัตว์น้ำสวยงาม ด้วยระบบขนส่งพิเศษ" ระหว่าง กรมประมง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท) ได้เปิดตัวกิจการจัดส่งปลากัดอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการต่อยอดธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามให้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ