กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายการสถานีประชาชนในประเด็นเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในแหล่งนำ้ธรรมชาติเขตพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

  กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายการสถานีประชาชนในประเด็นเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในแหล่งนำ้ธรรมชาติเขตพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

# ข่าวกิจกรรม

 151 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-12-07 14:38 น.


  07 ธ.ค. 2561 
       

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ. สถานีโทรทัศน์ Thai Pbs เวลา 14.05 น. กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายการสถานีประชาชนในประเด็นเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในแหล่งนำ้ธรรมชาติเขตพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลกระทบต่อการทำประมง โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้สัมภาษณ์โดย 1.น.ส.ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 2. น.ส.ฐิติทิพย์ ด้วงเงิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 3. นส.ปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี และตัวแทนจากชาวบ้านนายนาย 1. ปัญญา โตกทอง คณะกรรมการลุ่มแม่น้ำแม่กรองภาคเกษตร จ.สมุทรสงคราม 2. นายเฉลิมเกียรติ ไกรจิตต์เกษตรกร จ. เพชรบุรี