ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

  ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)  

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 132 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-12-06 13:06 น.


  06 ธ.ค. 2561 
       

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรอง การจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการประเมินชนิดและปริมาณสัตว์น้ำเบื้องต้น พบว่ามีความสอดคล้อง ตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ในระบบ e-PSM ก่อนออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) เพื่อทำการขนถ่าย ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรมประมง ซึ่งสัตว์น้ำที่นำเข้า ได้แก่ ปลาทูลัง ปลาทูแขก เป็นต้น