นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

   นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 46 อ่าน : 4 วัน

 Administrator | 2018-12-06 07:31 น.


  06 ธ.ค. 2561 
       

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง