การขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ

  การขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ  

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 483 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-11-28 10:24 น.


  28 พ.ย. 2561 
       

โปสเตอร์ท่าเทียบเรือ เรื่องการขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ 

1.การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือ 1 ดูรายละเอียด
2.การยื่นขอเปลี่ยนประเภท 1 ดูรายละเอียด