การประชุมหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือของทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ

  การประชุมหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือของทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ 

# ข่าวกิจกรรม

 167 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-11-09 14:34 น.


  09 พ.ย. 2561 
       

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือของทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ