การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานบูรณาการร่วมในการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยการประมงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานบูรณาการร่วมในการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยการประมงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

# ข่าวกิจกรรม

 210 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-11-09 14:05 น.


  09 พ.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรีย์ กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานบูรณาการร่วมในการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยการประมงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561