การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

# ข่าวกิจกรรม

 209 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-11-09 13:32 น.


  09 พ.ย. 2561 
       

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง