ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ ๘ ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ ๘ ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

# ข่าวกิจกรรม

 136 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-11-09 10:46 น.


  09 พ.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ ๘ ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่องานด้านการประมงไทย โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการประมง ภายใต้แนวคิด “น้อมรำลึก สืบสานงานของพ่อ” โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประมง เฝ้ารับเสด็จ