การประชุม คณะกรรมการนโยบายและนวัตกรรมด้านการประมง ครั้งที่ 1/2562

  การประชุม คณะกรรมการนโยบายและนวัตกรรมด้านการประมง ครั้งที่ 1/2562  

# ข่าวกิจกรรม

 114 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-11-09 10:42 น.


  09 พ.ย. 2561 
       

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายและนวัตกรรมด้านการประมง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง