กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร  

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 220 อ่าน : 7 เดือน

 Administrator | 2018-10-12 10:07 น.


  12 ต.ค. 2561 
       

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์