กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

  กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ 

# ข่าวกิจกรรม

 186 อ่าน : 7 เดือน

 Administrator | 2018-10-11 21:13 น.


  11 ต.ค. 2561 




       

กรมประมง แถลงข่าวในประเด็น การนำเสนอ"ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 กรมประมงโดย ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ร่วมแถลงข่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์