การประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เรื่องโครงการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงครั้งที่ 1/2562

  การประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เรื่องโครงการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงครั้งที่ 1/2562 

# ข่าวกิจกรรม

 210 อ่าน : 7 เดือน

 Administrator | 2018-10-10 12:53 น.


  10 ต.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง  เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference จาก ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เรื่องโครงการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงครั้งที่ 1/2562 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ชี้แจง กับ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูแลควบคุมระบบ