*ประชาสัมพันธ์ ปิดระบบ*

  *ประชาสัมพันธ์ ปิดระบบ* 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 243 อ่าน : 7 เดือน

 Administrator | 2018-10-09 13:56 น.


  09 ต.ค. 2561 
       

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการ ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement; PSE)