ชี้แจงแนวทางการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง กับ สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ

  ชี้แจงแนวทางการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง กับ สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ 

# ข่าวกิจกรรม

 290 อ่าน : 7 เดือน

 Administrator | 2018-10-09 12:38 น.


  09 ต.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference จาก ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เรื่องชี้แจงแนวทางการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง กับ สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูแลควบคุมระบบ