ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี 

# ข่าวภูมิภาค นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 275 อ่าน : 10 เดือน

 Administrator | 2018-09-14 14:53 น.


  14 ก.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยนายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี
โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เยาวชนนักเรียน และประชาชนอุบลรัตน์จำนวนมาก ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม จำนวน 1ล้านตัว 
ณิอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น