กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 17

  กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 17 

# ข่าวกิจกรรม

 133 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-09-13 10:51 น.


  13 ก.ย. 2561 
       

วันที่ 13 กันยายน 2561 กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 17 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง