นำคณะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย จำนวน 20 ประเทศ จากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการรื้อทำลายซากเรือประมงที่อยู่นอกระบบทะเบียนเรือไทย

  นำคณะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย จำนวน 20 ประเทศ จากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการรื้อทำลายซากเรือประมงที่อยู่นอกระบบทะเบียนเรือไทย  

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 264 อ่าน : 10 เดือน

 Administrator | 2018-09-12 21:08 น.


  12 ก.ย. 2561 
       

วันที่ 12 กันยายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้นำคณะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย จำนวน 20 ประเทศ จากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการรื้อทำลายซากเรือประมงที่อยู่นอกระบบทะเบียนเรือไทย จำนวน 9 ลำ เพื่อไม่ให้มีการนำไปแอบแฝงทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมนำชมการยกระดับประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ (Traceability) ของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้แทนจาก ศปมผ. และกรมเจ้าท่า รายงานผลการดำเนินงานและร่วมให้การต้อนรับ