กรมประมงจัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังเย็บอวนประมงที่ใช้แล้วเพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเล

  กรมประมงจัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังเย็บอวนประมงที่ใช้แล้วเพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเล  

# ข่าวกิจกรรม

 304 อ่าน : 10 เดือน

 Administrator | 2018-09-12 15:33 น.


  12 ก.ย. 2561 
       

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.30- 15.30 น.กรมประมงจัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังเย็บอวนประมงที่ใช้แล้วเพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเล สำหรับเรือประมง โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมประมงหลากหลายหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง