ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 1,070 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-09-03 15:36 น.


  03 ก.ย. 2561 
       

  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
    บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 
    (รายละเอียด)
  • https://fisheries.job.thai.com/