ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดกรมประมง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2

  ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดกรมประมง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 674 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2018-08-15 21:46 น.


  15 ส.ค. 2561 
       

 

ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดกรมประมง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2
ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 - 15 กันยายน 2561
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!มีของรางวัลแจก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-0345 หรือ (เบอร์ภายใน 7722)