งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

  งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 309 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-08-09 21:15 น.


  09 ส.ค. 2561 
       

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมประมง ที่ร่วมจัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน โซนที่ 2 “จากน้ำพระทัยสู่สายใยปวงประชา” โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้าฯ รับเสด็จ