เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมาบริเวณด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากและท่าข้ามแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมาบริเวณด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากและท่าข้ามแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

# ข่าวภูมิภาค

 213 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-08-09 16:12 น.


  09 ส.ค. 2561 
       

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมาบริเวณด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากและท่าข้ามแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลากะพงขาว น้ำหนัก 4,600.00 กิโลกรัม กุ้งขาว น้ำหนัก 18,500.00 กิโลกรัม กุ้งก้ามกราม น้ำหนัก 5,000.00 กิโลกรัม ปลาหมอไทย น้ำหนัก 1,700.00 กิโลกรัม ปลาสวาย น้ำหนัก 20,100.00 กิโลกรัม และปลายี่สกเทศ น้ำหนัก 2,400.00 กิโลกรัม สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตได้แก่ ปลาทอง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม และปลาหมอสีมาลาวี น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง ได้แก่ ปลาซาร์ดีน น้ำหนัก 21,700 กิโลกรัม และปลาแมคเคอเรล น้ำหนัก 3,100 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 77,180.00 กิโลกรัม จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารถูกต้องตามที่สำแดงจึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป