คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ของกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ของกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 491 อ่าน : 10 เดือน

 Administrator | 2018-07-24 15:19 น.


  24 ก.ค. 2561 
       

วันที 24 กรกฎาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ของกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย