สารคดี ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0

ตอนที่ 1 รวมกลุ่มแก้ปัญหาปลานิลล้นตลาด เพิ่มช่องทางขาย
ออกอากาศวันที่ 10  พฤษภาคม 2561(ดูวิดีโอ)

ตอนที่ 2 เรณูนคร..แปลงใหญ่ลูกอ๊อดกบ แห่งแรกของไทย
ออกอากาศวันที่ 17  พฤษภาคม 2561(ดูวิดีโอ)

ตอนที่ 3 เลี้ยงปลานิลผสมกุ้งขาว ลดต้นทุนเพิ่มรายได้
ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ดูวิดีโอ)

ตอนที่ 4 รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
ออกอากาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (ดูวิดีโอ)