สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0”

  สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0”  

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 1,144 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2018-07-18 13:54 น.


  18 ก.ค. 2561 
       

ตอนที่ 1 รวมกลุ่มแก้ปัญหาปลานิลล้นตลาด เพิ่มช่องทางขาย
ออกอากาศวันที่ 10  พฤษภาคม 2561(ดูวิดีโอ)

ตอนที่ 2 เรณูนคร..แปลงใหญ่ลูกอ๊อดกบ แห่งแรกของไทย
ออกอากาศวันที่ 17  พฤษภาคม 2561(ดูวิดีโอ)

ตอนที่ 3 เลี้ยงปลานิลผสมกุ้งขาว ลดต้นทุนเพิ่มรายได้
ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ดูวิดีโอ)

ตอนที่ 4 รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
ออกอากาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (ดูวิดีโอ)