ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 139 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2018-07-18 09:24 น.


  18 ก.ค. 2561