กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อพันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย

  กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อพันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 1,551 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2018-05-01 08:35 น.


  01 พ.ค. 2561 
       

กรมประมง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) (รายละเอียด)