ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว


  (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 63

  (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และหน่วยงานในสังกัด..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 62

  (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตราฐาน)..

   ด่านตรวจประมงตาก จ.ตาก   ผู้สนใจ: 30

  (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานทำความสะอาดสำนักงาน)..

   ด่านตรวจประมงตาก จ.ตาก   ผู้สนใจ: 22

  (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ..

   ด่านตรวจประมงสุรินทร์ จ.สุรินทร์   ผู้สนใจ: 41

  (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ..

   ด่านตรวจประมงสุรินทร์ จ.สุรินทร์   ผู้สนใจ: 26

  (2020-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด..

   ด่านตรวจประมงตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 31

  (2020-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจประมงตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 24

  (2020-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจประมงตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 38

  (2020-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจประมงตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 32

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900