การแจ้งขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4) และใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูลอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ ตารางบันทึกตำบลที่เรือเมื่อสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือขัดข้อง (ศฝป.7, ศฝป.7.1)    ติดต่อกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)
    นายวิรัตน สมิทมัจโร โทร.02-5612193 หมายเลขภายใน 4401