ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงนายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
2022-09-22 16:01 น.