ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงนางศรีนวล คำฟู
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย
2022-09-22 13:05 น.