ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงมนตรี ชัยกิจวัฒนะ
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
2022-09-22 15:47 น.