ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงนายอนุสรณ์ แสนอาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน
2020-09-22 15:08 น.