ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงนายชำนาญ บุญเกิด
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
2020-09-22 19:38 น.