ข้อมูลเผยเเพร่เอกสารฉบับย่อ-ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ที่มา:สพร.

FDA ปฏิเสธการนำเข้าอาหารสำเร็จรูปจากไทย เนื่องจากผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP

THE CARTILAGINOUS FISHES OF THAILAND AND ADJACENT WATERS 2022

Guidebook to Cartilaginous Fishes of Thailand and Adjacent Waters 2019

สรุปข่าวการเกษตรที่น่าสนใจ ประจำเดือน เมษายน 2565 ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

แนวโน้มการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างสหภาพยุโรปและไทย ปี 2562 - 2564 และปัจจัยแวดล้อมในการส่งออกผักและผลไม้สดไปยังสหภาพยุโรป