ข้อมูลเผยเเพร่ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น

ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และหากมีการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างไม่สมเหตุผล ใช้ยาไม่ถูกกับชนิดโรคของสัตว์น้ำ หรือใช้ยาไม่ถูกวิธีจะนำมาสู่การเกิดเชื้อดื้อยาแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงและอันตรายเป็นอย่างมากต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยต้องใช้ยาที่มีการอนุญาตและขึ้นทะเบี..

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย (ปรับปรุงปี 2562)

..

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยห้องบรรยายแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้ 1.ห้องประชุมตะเพียนทอง 2.ห้องประชุมสุรัสวดี อาคาร SEAFDEC 3.ห้องประชุมอานนท์ ..

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

..

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือ โรคไข้เลือดออกอีโบลา

เนื่องจากช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นทั้งสัปดาห์เราจึงอยากนำเสนอเกี่ยวโรคต่างๆ ที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ .....โดยในวันนี้ขอนำเสนอโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งที่มีพาหะตามธรรมชาติมาจากสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มค้างคาวกินผลไม้ คือ.... โรคติดเชื้อไวรัส ....อีโบลา... หรือ โรคไข้เลือดออกอีโบลา .....มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นตระกูล Filoviridae EVD ในมนุษย์มีอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย..

โรคทริคิโนซิส หรือ โรคพยาธิในหมูป่า พยาธิตัวกลมที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ทริคิเนลล่า สไปราลิส (Trichinella spiralis)

เนื่องจากช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นทั้งสัปดาห์เราจึงอยากนำเสนอเกี่ยวโรคต่างๆ ที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้... โรคทริคิโนซิส หรือ โรคพยาธิในหมูป่า เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ถึงคน พยาธิตัวกลมที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ทริคิเนลล่า สไปราลิส (Trichinella spiralis) พบได้มากสุด ในสัตว์กินเนื้อที่เป็นสัตว์ป่า เช่น หมูป่า รองลงมาเป็นสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก อย่างไรก็ดีในสภาพแวดล้อมที่จำกัด พบได้ในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม โรคนี้พบการ..

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ แบซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis)

เนื่องจากช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นทั้งสัปดาห์เราจึงอยากนำเสนอเกี่ยวโรคต่างๆ ที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้... โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ แบซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) พบมากในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล สัตว์ที่เป็นโรคนี้ส่วนมากเกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในดินหรือหญ้าเข้าสู่ร่างกาย หรืออาจเกิดจากการกินน้ำและอาหารที่มีเชื้อปะปนอยู่เข้าไป หรือเข้าทางบาดแผลได้เช่นกัน เ..

นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว Prinia superciliaris ลักษณะของรังและไข่

นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว HILL PRINIA Prinia superciliaris ลักษณะทั่วไป เป็นนกที่มีขนาดเล็ก แตกต่างจากนกกระจิบหญ้าอื่นๆ โดยมีลายขีดสีดำบริเวณอก หรือไม่มีในบางตัว มีหางยาว ด้านข้างของหัวสีออกเทา คิ้วสีขาว ด้านล่างลำตัวสีขาวแกมสีเนื้อ อกสีเนื้อ สีข้าง และขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีเนื้อ-น้ำตาลแดง อุปนิสัยและอาหาร เป็นนกที่พบตามป่าหญ้า ป่าละเมาะ ป่ารุ่น และป่าที่ถูกแผ้วถาง ตั้งแต่ความสูง 900 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป พบโดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือครอบครัวในช่วงหลังฤดูสื..

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

คู่มือแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลางที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ..

ITA ปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   01. โครงสร้างและอัตรากำลัง       - แผนผังองค์กร   02. ข้อมูลผู้บริหาร   ..