ข้อมูลเผยเเพร่ความแตกต่างระหว่างปลาทู และปลาลัง

..

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (คลิก) ..

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

  เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หรือ..

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

..

คัมภีร์วิถีรวย โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน กิจกรรมบ่อเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาดุก ปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดที่ชาวไทยรู้จักกันมานาน ซึ่งพบได้ทั่วไปในทุกภาค ของประเทศ ปลาดุกที่รู้จักกันแพร่หลายนั้น มีอยู่ 2 ชนิด คือปลาดุกด้าน และ ปลาดุกอุย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภค แม้จะมีขายอยู่ตามตลาดทั่วไป แต่ก็มีราคาสูง ซึ่งพันธุ์ปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ ปลาดุกลูกผสม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “บิ๊กอุย” ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างปลาดุกอุยกับปลาดุกรัสเชีย เนื่องจากเลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถนำมาเลี้ยงได้หนาแน่น โตเร็ว..

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

..

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ของประเทศหรือดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยไม่ได้รับยกเว้นการขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ของประเทศหรือดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยไม่ได้รับยกเว้นการขอรับการตรวจลงตรา (VISA)   ..

10 ความเข้าใจผิดในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

Sophos ได้สรุป 10 ประเด็นความเข้าใจผิดในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเรื่องราวประสบการณ์ของตนที่ได้ออกไปช่วยเหลือลูกค้ามากมายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเราเห็นว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เกิดประโยชน์แก่องค์กร จึงได้สรุปมาให้ได้ติดตามกันครับ 1.) องค์กรเล็กไม่ใช่เป้าหมายของการโจมตีเพราะไม่ได้สินทรัพย์มีค่า การโจมตีส่วนใหญ่ไม่ได้มากจากคนร้ายระดับชาติด้วยซ้ำ ดังนั้นเหยื่อที่ปล่อยปละละเลยในการป้องกันย่อมเป็นเป้าหมายได้เสมอ ตราบใดที่บริษัทของคุณยังใช้งานระบบดิจิทัล 2.) ไม่..

คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

..

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

..