ข้อมูลเผยเเพร่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน      ด้วยมติคณะรัฐมนตรี 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ตามที่สำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกันและลกความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝน ประกอบด้วย 10 มาตรการ ได้แก่ 1) คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง 2) บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก 3) ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน..

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน มารู้จัก “ตราครุฑในโฉนดที่ดิน” แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร.. โดยทั่วไปแล้วหลักๆของสีบนตราครุฑ จะถูกจำแนกออกเป็น 3 สี โดยมี สีแดง สีดำ และ สีเขียว โดยที่แต่ละสีนั้นมีความสำคัญ และหน้าที่ของมันที่แตกต่างกัน ดังนี้  " ครุฑแดง " ถูกใช้บนโฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที..

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน มารู้จัก “ตราครุฑในโฉนดที่ดิน” แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร.. โดยทั่วไปแล้วหลักๆของสีบนตราครุฑ จะถูกจำแนกออกเป็น 3 สี โดยมี สีแดง สีดำ และ สีเขียว โดยที่แต่ละสีนั้นมีความสำคัญ และหน้าที่ของมันที่แตกต่างกัน ดังนี้ ..

ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐกรมประมง

สามารถเข้าถึงได้ที่ http://opendata.fisheries.go.th/ ..

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564