ข้อมูลวิจัยโครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562

..

คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย

..

การใช้ "ฟอสเฟต" ในอุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

          สารประกอบฟอสเฟต เป็นสารอนินทรีย์ที่มีธาตุฟอสฟอรัสเป็นหลัก กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรฐานการใช้สารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ฉบับที่ 5 เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เลือกใช้ได..

แมลงน้ำ ดัชนีตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ

เราจะพามาทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพไม่แพ้กัน นั่นก็คือ “แมลงน้ำ” โดยแมลงน้ำนั้น ถือเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่มีบทบาทต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยเฉพาะแหล่งน้ำ . แต่จะมีตัวอะไรบ้างนั้น และมีประโยชน์อย่างไร ไปชมกันเลยครับ . #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต #กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ..

"Active Packaging" บรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

          “บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ” (Active Packaging) บรรจุภัณฑ์ที่เน้นหน้าที่ในการปกป้อง และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภค และช่วยคงคุณภาพทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยการควบคุมองค์ประกอบของบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ ด้วยการใช้สารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดหรือคายก๊าซ ได้แก่ วัตถุดูดออกซิเจน วัตถุดูดหรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ วัตถุดูดหรือปล่อยกลิ่น วัตถุดูดหรือควบคุมความชื้น และวัตถุดูดเอทิลิน (เป..

การปลดล๊อคโครงการวิจัยคงค้าง

..

"เครื่องขอดเกล็ดปลา" ในสถานประกอบการขนาดย่อม

          จากการสำรวจของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง พบว่า กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาในขั้นตอนการขอดเกล็ดปลาเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงาน และเวลามาก ทำให้มีผลกระทบต่ออัตราการผลิต และคุณภาพของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จากปัญหาดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้พัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาเพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการในการช่วยการ..

เนื้อไร้เนื้อ....จากพืชและสาหร่าย อาหารแนวใหม่ไม่ง้อเนื้อสัตว์

      ในปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้น คนส่วนใหญ่จึงนิยมบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น อาหารประเภทให้พลังงานต่ำ มีน้ำตาลน้อย ปราศจากไขมันทรานส์ มีใยอาหารและโปรตีนสูง การใช้โปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ (เนื้อเทียม) หรือที่เรียกว่า Plant-based protein เป็นอาหารแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในปี 2563 โปรตีนจากพืชมีการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาด..

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ

..

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

..