ข้อมูลวิจัยอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Latescalcarlifer Bloch, 1790) ร่วมกับปลาตะกรับ(Scatophagus argus Linneaus, 1766)

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200831104538_1_file.pdf ..

รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding)

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563   รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding) ..

การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

         การใส่วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ในผลิตภัณฑ์นั้น มักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว สีสรรสวยงาม ทำให้ เนื้อสัมผัสชุ่มชื้น นุ่ม ไม่แยกชั้น ควบคุมความเป็นกรด และยังช่วยปรุงแต่งรสชาติของอาหาร หรือยืดอายุการเก็บรักษา ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหลากหลายแตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การผลิต  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แบ่งออกเป็น 1) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน ได้แก่ การผลิตในครัวเรือน การผลิตเพื่อจำหน่ายใ..

ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธุ์สำหรับการสร้างประชากรพื้นฐาน

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 113/2563

..

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน   #กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #กุ้ง #โรค ..

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 ถึง วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง หมายเหตุ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการ และที่ปรึกษากรม ทางกองยุทธศาสตร์และแผนงานดำเนินการลงทะเบียนแล้ว ..

คู่มือปฏิบัติงานวิจัยกรมประมง

..

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง พ.ศ. 2563

..

ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

..