ความรู้ด้านการประมงสาระน่ารู้ของแอสตาแซนธิน

ปัจจุบัน มีการนำแอสตาแซนธินมาใช้ในเชิงการค้าอย่างแพร่หลาย โดยนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าสารนี้มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาทางชีววิทยาทั้งในคนและสัตว์ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ มีสีแดงส้ม จัดอยู่ในกลุ่มของแซนโทฟิลล์ (Xanthophylls) เรียกว่า แซนโทฟิลล์แคโรทีนอยด์ (Xantho-carotenoid) แอสตาแซนธิน ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนสายยาวที่มีวงเบต้าไอโอโนนโดยมีหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลายสายทั..

ผลิตภัณฑ์จากซูริมิ

บทความน่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หลักการผลิตซูริมิได้จากการนาปลาที่ผ่านการตัดหัว ควักไส้ แยกก้าง และหนังปลาออกด้วยเครื่องแยกเนื้อ (Deboner) นาเนื้อปลาไปล้างน้า หรือสารละลายเกลือ เพื่อขจัดไขมันและองค์ประกอบที่ละลายน้า เช่น เลือด ซาร์โคพลาสมิคโปรตีนที่ละลายน้าออกไป เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติในการเกิดเจล นอกจากนี้ ยังเป็นการกาจัดเอนไซม์ โดยเฉพาะโปรติเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถเร่งการย่อยสลาย..

ซูริมิ คืออะไร

บทความน่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับซูริมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ซูริมิ (Surimi or surimi base) หมายถึง เนื้อปลาบด ที่ผ่านการล้างเนื้อปลา แล้วนำมาแช่แข็ง มีรากศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ ‘suru’ หมายถึง ขั้นตอน และ‘mash/mi’ หมายถึง เนื้อปลา ขั้นตอนการผลิตซูริมิถูกบันทึกไว้ครั้งแรกในตำราอาหารญี่ปุ่น ซึ่งถูกเขียนไว้ในปี 1528 ซูริมิได้จากการนำเนื้อปลาบดที่ผ่านการแยกก้างออก ล้างด้วยน้ำ หรือสารละลายเกลือ เพื่อขจัดไขมันและองค์ประกอบที่ละ..

ความปลอดภัยในการทำอาหารทะเลเดลิเวอรี่

            อาหารทะเล เป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาก มีทั้งเมนูที่รับประทานดิบและปรุงสุกซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอาหารทะเลที่มีคุณภาพรสชาติดี จะต้องได้มาจากวัตถุดิบที่มีความสด เดิมนั้นผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารทะเลสดมาปรุงที่บ้านหรือไปรับประทานที่ร้านอาหารทะเล เนื่องจากสัตว์น้ำสดเมื่อตายลงแล้วเน่าเสียได้ง่ายต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำเพื่อป้องกันการเน่าเสีย แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่นิยมปรุงอาหารเองโดยเฉพาะอาหารทะเล..

พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการัง

"พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการังวันละตัว #๔๑" ปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล ๓๘๙ ชนิด กรม ทช. ขอพามาทำความรู้จักกันสักนิด ว่าแต่ละชนิดมีหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ขอนำเสนอ ปะการังลายดอกไม้ Pavona varians ก้อนนี้มีหนอนฉัตรหลากสีเจาะฝังเป็นท่ออาศัยอยู่ ถือว่าเป็นปรสิตแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับปะการัง Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_3/d_807 #รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #ปะการัง #กรมปร..

4 สัตว์ทะเลน้องใหม่ในบัญชี สัตว์ป่าสงวน

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าในน่านน้ำทะเลไทยเพิ่มเติม โดยเพิ่มชื่อสัตว์ทะเลอีก 4 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ ทำให้ไทยมีสัตว์ป่าสงวนรวม 19 ชนิด สัตว์ทะเลทั้ง 4 ชนิด แม้ไม่ใช่สัตว์ของไทย แต่ต้องจัดให้เป็นสัตว์สงวนเพราะสถิติการพบในธรรมชาติน้อยลงมาก มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์จนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เพราะอยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร จึงช่วยรักษาความสมดุล..

โรคจุดขาว อิ๊ค ปรสิต Ich Ichthyopthirius โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

..

ควรปล่อยปลานิลลงเลี้ยงเท่าไร ตอบปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่และวิธีการเลี้ยงปลานิลเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

ควรปล่อยปลานิลลงเลี้ยงเท่าไร ตอบปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่และวิธีการเลี้ยงปลานิลเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ..

รู้ทันโรคกุ้ง

..

การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด

การเตรียมบ่อ สัตว์น้ำหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม หรือ ปลา สามารถเพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดีในบ่อดิน ขั้นตอนแรกที่สำคัญก่อนเริ่มต้นการเลี้ยงในทุก ๆ รอบ คือ การเตรียมบ่อและน้ำเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เราจะเลี้ยง ซึ่งแน่นอนสัตว์น้ำแต่ละชนิดจะมีช่วงค่าคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไปในบางพารามิเตอร์ เช่น ค่าความเค็ม แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมบ่อเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ค่าคุณภาพน้ำพื้นฐานที่ควรพิจารณา จะมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ค่า pH, DO, และ Alkalinity เป็นต้น..