ความรู้ด้านการประมงคลอรีน ในน้ำประปานั้น มีผลต่อปลาของเราอย่างไรบ้าง

คลอรีน ในน้ำประปานั้น มีผลต่อปลาของเราอย่างไรบ้าง คลอรีน ที่มีมากมายเกินไปในน้ำนั้น จัดว่าเป็นภัยเงียบต่อปลาน้ำจืดของเราอย่างแท้จริง และ เป็นสาเหตุของการตายของปลาที่เลี้ยงกันไว้อย่างมากมายหลายเคส ตั้งแต่ อดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เนื่องจาก โดยปกติแล้ว น้ำประปานั้น จะมีการใส่สารที่มีชื่อว่า คลอรีน หรือ คลอรามีน ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เอาไว้ ซึ่งสารนี้จะมีความเป็นพิษ เหมือนกับไนไตรท์ โดยที่ คลอรีน หรือ คลอรามีน จะทำลายเหงือก และ ขัดขวางการส่งออกซิเจนภายในตัวของปลานั่นเอง..

การสกัดคอลลาเจนจากเศษเหลือของการแปรรูปสัตว์น้ำและการนำไปใช้ประโยชน์

บทความน่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัดคอลลาเจนจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้      การแปรรูปสัตว์น้ำทำให้เกิดเศษเหลือประมาณร้อยละ 50-70 ของวัตถุดิบเริ่มต้น ซึ่งขึ้นกับกระบวนการผลิตที่ใช้และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยเศษเหลือเหล่านี้ประกอบไปด้วยส่วนหัว ไส้พุง หนัง ก้าง และเกล็ดปลา ปกติเศษเหลือดังกล่าวมักใช้ทำเป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ย ซึ่งมีมูลค่าต่ำ ประมาณร้อยละ 30 ของเศษเหลือเหล่านี้ คือ หนัง ก้าง และเกล็ดปลา ซึ่งมีปริ-ม..

สาระน่ารู้ของแอสตาแซนธิน

ปัจจุบัน มีการนำแอสตาแซนธินมาใช้ในเชิงการค้าอย่างแพร่หลาย โดยนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าสารนี้มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาทางชีววิทยาทั้งในคนและสัตว์ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ มีสีแดงส้ม จัดอยู่ในกลุ่มของแซนโทฟิลล์ (Xanthophylls) เรียกว่า แซนโทฟิลล์แคโรทีนอยด์ (Xantho-carotenoid) แอสตาแซนธิน ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนสายยาวที่มีวงเบต้าไอโอโนนโดยมีหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลายสายทั..

ผลิตภัณฑ์จากซูริมิ

บทความน่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หลักการผลิตซูริมิได้จากการนาปลาที่ผ่านการตัดหัว ควักไส้ แยกก้าง และหนังปลาออกด้วยเครื่องแยกเนื้อ (Deboner) นาเนื้อปลาไปล้างน้า หรือสารละลายเกลือ เพื่อขจัดไขมันและองค์ประกอบที่ละลายน้า เช่น เลือด ซาร์โคพลาสมิคโปรตีนที่ละลายน้าออกไป เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติในการเกิดเจล นอกจากนี้ ยังเป็นการกาจัดเอนไซม์ โดยเฉพาะโปรติเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถเร่งการย่อยสลาย..

ซูริมิ คืออะไร

บทความน่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับซูริมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ซูริมิ (Surimi or surimi base) หมายถึง เนื้อปลาบด ที่ผ่านการล้างเนื้อปลา แล้วนำมาแช่แข็ง มีรากศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ ‘suru’ หมายถึง ขั้นตอน และ‘mash/mi’ หมายถึง เนื้อปลา ขั้นตอนการผลิตซูริมิถูกบันทึกไว้ครั้งแรกในตำราอาหารญี่ปุ่น ซึ่งถูกเขียนไว้ในปี 1528 ซูริมิได้จากการนำเนื้อปลาบดที่ผ่านการแยกก้างออก ล้างด้วยน้ำ หรือสารละลายเกลือ เพื่อขจัดไขมันและองค์ประกอบที่ละ..

ความปลอดภัยในการทำอาหารทะเลเดลิเวอรี่

            อาหารทะเล เป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาก มีทั้งเมนูที่รับประทานดิบและปรุงสุกซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอาหารทะเลที่มีคุณภาพรสชาติดี จะต้องได้มาจากวัตถุดิบที่มีความสด เดิมนั้นผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารทะเลสดมาปรุงที่บ้านหรือไปรับประทานที่ร้านอาหารทะเล เนื่องจากสัตว์น้ำสดเมื่อตายลงแล้วเน่าเสียได้ง่ายต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำเพื่อป้องกันการเน่าเสีย แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่นิยมปรุงอาหารเองโดยเฉพาะอาหารทะเล..

พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการัง

"พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการังวันละตัว #๔๑" ปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล ๓๘๙ ชนิด กรม ทช. ขอพามาทำความรู้จักกันสักนิด ว่าแต่ละชนิดมีหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ขอนำเสนอ ปะการังลายดอกไม้ Pavona varians ก้อนนี้มีหนอนฉัตรหลากสีเจาะฝังเป็นท่ออาศัยอยู่ ถือว่าเป็นปรสิตแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับปะการัง Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_3/d_807 #รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #ปะการัง #กรมปร..

4 สัตว์ทะเลน้องใหม่ในบัญชี สัตว์ป่าสงวน

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าในน่านน้ำทะเลไทยเพิ่มเติม โดยเพิ่มชื่อสัตว์ทะเลอีก 4 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ ทำให้ไทยมีสัตว์ป่าสงวนรวม 19 ชนิด สัตว์ทะเลทั้ง 4 ชนิด แม้ไม่ใช่สัตว์ของไทย แต่ต้องจัดให้เป็นสัตว์สงวนเพราะสถิติการพบในธรรมชาติน้อยลงมาก มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์จนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เพราะอยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร จึงช่วยรักษาความสมดุล..

โรคจุดขาว อิ๊ค ปรสิต Ich Ichthyopthirius โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

..

ควรปล่อยปลานิลลงเลี้ยงเท่าไร ตอบปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่และวิธีการเลี้ยงปลานิลเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

ควรปล่อยปลานิลลงเลี้ยงเท่าไร ตอบปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่และวิธีการเลี้ยงปลานิลเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ..