ความรู้ด้านการประมงประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ

ประกาศกรมประมง    เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ..

การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์

                    การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์  ..

การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ทำการสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล ในปี 2561-2563 เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ ชีววิทยาเบื้องต้น และการแพร่กระจาย รวมทั้งรวบรวมมาเลี้ยงใ..

ไบโอจินิกเอมีน (Biogenic Amines)

..

การพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสลูกชิ้นปลาแช่เยือกแข็งจากซูริมิปลาซ่ง

..

การแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง [High pressure process] ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

การแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง ( High pressure process ) เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal process) แต่ใช้ความดันในระดับที่สูงกว่าความดันบรรยากาศ ซึ่งสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogen) และเอนไซม์ที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ โดยไม่ทำลายรสชาติและความสดของอาหาร ถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพาสเจอร์ไรเซชันแบบเย็น (Cold pasteurization) (เพิ่มเติม..

การเพาะพันธุ์กบ (จากกลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านท่ามะปราง หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี)

การเพาะพันธุ์กบ (จากกลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านท่ามะปราง หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี) 1.คัดเลือก พ่อ-แม่ พันธุ์กบ จากกบอายุ 12-16 เดือนขึ้นไป ตัวเมีย : ข้างลำตัวจะมีปุ่มสากๆ มือ ตัวผู้ : ดูที่กล่องเสียงใต้คาง และเมื่อจับแล้วเอามือรองรับกบตัวผู้จะกอดมือเรา 2.เตรียมน้ำ ที่ระดับ 10-15 เซ็นติเมตร ใส่ผักบุ้ง หรือ สาหร่ายที่ล้างสะอาด ลงไปพอประมาณ 3.นำ พ่อ-แม่ พันธุ์กบ ที่คัดได้ ลงปล่อย ในอัตราส่วน ตัวเมีย 5 ตัว ต..

ขั้นตอน วิธีการเพาะพันธุ์ปลา โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นการวางไข่

ขั้นตอน วิธีการเพาะพันธุ์ปลา โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นการวางไข่ 1.เตรียมน้ำสำหรับเพาะฟัก สูบน้ำจากแม่น้ำผ่านถังกรองที่มีกรองด้วย หินกรวดเล็ก หินกรวดใหญ่ หินภูเขาไฟ ถ่าน และ ใยสังเคราะห์ 2.คัดเลือก พ่อ-แม่ พันธุ์ ปลาเพศเมีย ที่มีไข่แก่จัดจะมีท้องอูมเป่งและนิ่ม ผนังท้องบางและท้องนิ่ม ช่องเพศแดงพองอูมและยื่น ส่วนปลาเพศผู้ แทบไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อม เนื่องจากสร้างน้ำเชื้อได้ดีเกือบตลอดปี ลูบตามครีบและลำตัวมีตุ่มขนาดเล็กและสาก ลูบเบาๆ บริเวณช่องเพศ..

ไส้กรอกปลา

ไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยปัจจุบันคนไทยบริโภคไส้กรอกเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี กระบวนการแปรรูปไส้กรอกเป็นการนeเนื้อสัตว์ เช่น หมู ไก่ วัว หรือปลา (เพิ่มเติม)   ..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน ฉบับที่ 64/2564

..