ความรู้ด้านการประมงคู่มือสำหรับเกษตรกรโรงเพาะฟักกุ้งทะเล

..

กปม.1 ปีงบประมาณ 2564

กปม.1 ปีงบประมาณ 2564 ..

การใช้เครื่องมือในโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดย่อม

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดย่อม จัดเป็นธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม..

การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

..

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

..

โครงสร้างทรัพยากรประมงในแม่น้ำนครนายก

..

สัตว์น้ำจืดไทย ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

..

นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี) กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง แก่นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี และนายปรีชา พาชื่นใจ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง และกำหนดแนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป   ..

เตือนเกษตรกร..เลี้ยงปลาหน้าหนาว

..

การใช้น้ำแข็งในการเก็บรักษาสัตว์น้ำ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสัตว์น้้าเน่าเสียง่ายกว่าเนื้อสัตว์อื่น ๆ จึงจ้าเป็นต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาสัตว์น้้าเพื่อให้คงคุณค่าทางอาหาร และใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างคุ้มค่า เพราะหลังจากสัตว์น้้าตายแบคทีเรียและเอ็นไซม์ที่มีอยู่ในตัวสัตว์น้้าจะเริ่มย่อยสลายเนื้อเยื่อท้าให้เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอวัยวะ ที่อยู่บริเวณกระเพาะอาหาร เช่น ท้องปลาหรือหัวกุ้ง จะเกิดการย่อยสลายและเน่าเสียได้ง่าย โดยการเน่าเสียเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและปริมาณแบคทีเรียที่สัตว์น้้าเหล่านั้นสัมผัสอยู่ ดังนั้น วิธีการป้องกันหรือ..