ลงนามสัญญาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ได้มีการลงนามสัญญาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ระหว่างกรมประมง ผู้สังเกตการณ์ และผู้ประกอบการ โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นตัวแทนของกรมประมง เพื่อออกไปสังเกตการณ์การทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ในพื้นที่ความตกลง การทำประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA) โดยเรือทรัพย์ดาวประมง 5 ซึ่งออกเดินทาง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นี้ ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ..

ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ..

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ..

เรืออาเชี่ยนมารีน รีเฟอร์ ขอแจ้งออกเพื่อไปทำการรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เรืออาเชี่ยนมารีน รีเฟอร์ แจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปทำการรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พบว่าทำงานปกติ เครื่อง ifleet one แสดงไฟสถานะทำงานปกติ (ติดครบทั้ง 4 ดวง) และการ Polling พบว่าทำงานปกติ (ภาพมาครบทั้ง 5 ภาพ) ..

การเฝ้าระวังการประมงผิดกฏหมายโดยระบบติดตามเรือ(VMS)

การจัดทำระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System (VMS) เป็นการจัดทำระบบที่นำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ระบบกำหนดจุดพิกัด (GPS) และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile; GSM) รวมเป็นอุปกรณ์กำหนดจุดพิกัด VPS (Vessel Positioning System) มาช่วยระบุตำแหน่งเรือประมง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบติดตาม (VMS) https://www.fisheries.go.th/vms/home.phptar=about ..