ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ..

เรือทรัพย์ดาวประมง 5 แจ้งออกเพื่อไปทำการประมง ณ พื้นที่ทำการประมงเขตพื้นที่ SIOFA

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. เรือทรัพย์ดาวประมง 5 แจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจดีพี จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมง ณ พื้นที่ทำการประมงเขตพื้นที่ SIOFA เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พบว่าทำงานปกติ ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2563   ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ..