ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนร่วมให้คะแนนความพึงพอใจ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ

  ฝากประชาสัมพันธ์ ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับร่วม ..

การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (Health Certificate)

..

ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆ ได้ที่ร้าน Fisheries Shop

..

แบบสอบถามเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ (กรมประมง)

แบบสอบถามเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ (กรมประมง) ..

สำรวจความพึงพอใจ

..

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวันหยุดราชการ 6 - 7 ก.ค. 63

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวันหยุดราชการ 6-7 ก.ค. 63 ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปร..

ชาวจังหวัดนครนายกเข้าใช้บริการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ใกล้บ้านตามจุดติดตั้ง

..

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

..

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต พื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง

7 มิถุนายน 2563 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต พื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ปรากฎว่ายกเลิกการเลี้ยง 2 ราย ..

ประมงอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต เป้าอำเภอเดชอุดม จำนวน 23 ราย วันนี้ดำเนินการตรวจสอบได้  8 ราย ดังนี้ 1.ยกเลิกเลี้ยง จำนวน 4ราย 2.เกษตรกรอยู่พื้นที่อื่น จำนวน 3 ราย 3.ขอรับสิทธิโดยทายาท จำนวน 1ราย  ..